Επιλέξτε Page

Επικοινωνία

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Τα καπνιστήρια της Bradley διανέμονται στην Ευρώπη μέσω της Grakka Limited των θυγατρικών της εταιρειών στη Γαλλία και τη Σουηδία. Για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.grakka.com

Διανομή στην Ελλάδα: Α. Μαλλιάρης Α.Ε.Β.Ε.
Α. Παπανδρέου 253, 56532, Πολίχνη, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 2310 631 668
Fax: 2310 632 666

EMAIL

info@mpro.gr

BRADLEY TECHNOLOGIES INC


Τα καπνιστήρια Bradley κατασκευάζονται από την Bradley Technologies Inc.
Για τους αντιπροσώπους στη Βόρεια Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο, επισκεφθείτε τη σελίδα www.bradleysmoker.com

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΛΛΑΔΑ


Για θέματα τεχνικής υποστήριξης και εγγύησης, απευθυνθείτε στην Α. Μαλλιάρης Α.Ε.Β.Ε.
Α. Παπανδρέου 253, 56532, Πολίχνη, Θεσσαλονίκη
Ε-mail: info@mpro.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 631 668

Συνομιλήστε με εμάς

Για όλες τις ερωτήσεις, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα συνομιλίας μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας.